DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Notice: Undefined variable: slidescaption1 in /html/templates/mx_joofree9/index.php on line 211

Notice: Undefined variable: slidescaption2 in /html/templates/mx_joofree9/index.php on line 214

Oferta

MODELOWANIE MATEMATYCZNE, OPTYMALIZACJA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW KOMBINATORYCZNYCH

 • tworzenie modeli matematycznych i ich implementacja komputerowa; zastosowanie modeli matematycznych do analizy i symulacji zjawisk oraz prognozowania ich rozwoju
 • rozwiązywanie problemów typu kombinatorycznego, np. związanych z wyznaczaniem tras, przydziałem zadań, tworzeniem harmonogramów
 • metody probabilistyczno-statystyczne w modelowaniu matematycznym
 • rozwiązywanie problemów z zakresu optymalizacji
 • optymalizacja dyskretna z wykorzystaniem metod teorii grafów
 • tworzenie modeli opartych na stochastycznych układach dynamicznych

ANALIZA STATYSTYCZNA I EKONOMETRYCZNA

 • opracowania i analizy dotyczące modelowania oraz prognozowania ekonometrycznego
 • szeroko pojęte analizy dużych zbiorów danych z wykorzystaniem metod bazodanowych, metod statystycznych oraz metod sztucznej inteligencji
 • analizy bioinformatyczne, w szczególności analizy niestandardowe wykorzystujące w sposób twórczy metody algebry, informatyki i statystyki
 • analizy ekonometryczne i tworzenie prognoz ilościowych o charakterze gospodarczym
 • prowadzenie badań edukacyjnych i opracowywanie wyników tych badań

ZASTOSOWANIA MATEMATYKI W INFORMATYCE

 • wykorzystania metod teorii formalnych konceptów (Formal Concept Analysis) do oceny sytuacji opisanych przez obiekty i ich własności
 • analiza systemowa i projektowanie baz danych
 • analiza obrazów, w szczególności zdjęć mikroskopowych, mająca na celu identyfikację, pomiar i opis statystyczny obiektów widocznych na zdjęciach
 • tworzenie rozwiązań informatycznych z zakresu kryptografii z zastosowaniem krzywych eliptycznych

PROGRAMOWANIE KOMPUTERÓW

 • usługi w zakresie programowania, optymalizacji algorytmów na potrzeby architektury: rozproszonej, współbieżnej, hybrydowej z kartami obliczeniowymi (GPGPU – Tesla, architektura CUDA, OpenCL),
 • kompleksowe tworzenie programów dedykowanych na potrzeby określonych zagadnień badawczych wraz opracowaniem optymalnego modelu matematycznego